Kondičný kemp Igea Marína (Itália)

Kondičný kemp sa uskutoný dňa 17 až 21.4.2014 v Igea Marina (Italia)

- hotelové ubytovanie

- strava raňajky, obed, večera

Program:

17.4. miesto pláž Igea Marina

        13:00 - 15:00 hod. cvičenia zamerané na rýchlosť a obratnosť

        16:00 - 17:30 hod. vytrvalostné cvičenia

 

18.4. miesto pláž Igea Marina

        09:00 - 11:00 hod. koordinačné cvičenia , šprinty

        miesto San Maríno

        14:00 - 17:00 hod. vytrvalostné a posilňovacie cvičenia

 

19.4. miesto pláž Igea Marina

        09:00 - 11:00 hod. rýchlosť vo vytrvalosti

        13:00 - zábavný park Mirabilandia

 

20.4. miesto pláž Igea Marina

        09:00 - 11:00 hod. cvičenia zamerané na rýchlosť a obratnosť

        13:00 - 15:00 hod. vytrvalostné cvičenia

        16:00 - 18:00 hod. koordinačné a posilnovacie cvičenia

 

21.4. - obed v Benátkach a ukončenie kondičného kempu