Poriadok tenisovej školy RM

Poriadok TSRM.pdf (50 kB)