Zahájenie letnej tenisovej sezóny

 

Termín: mesiac apríl
Pozývame všetkých členov tenisového klubu Uherský Brod, rodičov ako aj všetkých záujemcov  na zahájenie letnej tenisovej sezóny.
Program: turnaj v zmiešanej štvorhre rodič a dieťa – dátum 28.4.2012 o 09:00 hod.