Česká republika

Kondičný víkend Kyčerka Česká Republika s tenisovou školou TSRM 

Tenisová škola TSRM organizuje 1.7 - 3.7.2016 kondičný víkend v krásnej prírode valašskej obce Kyčerka v Českej republike. Kondičný víkend Kyčerka je zameraný na zlepšenie kondičnej prípravy hráčov všetkých vekových kategórií. Cvičenia sú zamerané pre šport tenis.

Termíny:  

   1.7 - 3.7. 2016

 
Program:
                                    Tréning rýchlosti                     

  1. šprinty z kopca

  2. šprinty s rôznou dĺžkou úseku ( 30m šprint, 30 m klus)

       3. štafetové behy

Tréning vytrvalosti                    

                 1. fartlek (výbeh do terénu)

                 2. šprinty proti odporu

                 3. túra

                4. neprerušovaný beh strednou intenzitou

                5. rýchlosť vo vytrvalosti (opakovaný beh v rovnakom úseku a čase)

Tréning zrýchlenia a vyrtvalosti

                  1. dynamika

                  2. koordinačné cvičenia

                  3. štarty a šprinty s rôznych štartovacích polôh

 

Cena: 70.- Eur       (pre hráčov klubu TSRM zlava 20%)

 

Cena kondičného víkendu zahrnuje:

-    Intenzívnu kondičnú prípravu v rozsahu 15 hodín  spojenú s pohybovými hrami, všetko primerané veku a schopnostiam detí  či dospelých

-    Ubytovanie horský hotel 3*

-    Stravu v rozsahu plnej penzie 

-    Celodenný program a starostlivosť o účastníkov kempu s mnohými ďalšími letnými aktivitami

-    Doprava na miesto kempu a späť   

Banka: 

BANKA ČÍSLO ÚČTU VARIABILNÝ SYMBOL
KB 107-3538080237/0100 r.č. prvých šesť čísiel

V prípade prihlásenia je potrebné úhradiť 50% vkladu. Doplatok sa uskutoční najneskôr v deň odchodu. Je možné zaplatiť aj celú sumu naraz v čase podania prihlášky. Pri platbe bankovým prevodom, prosím ako variabilný symbol uveďte prvých šesť číslic rodné číslo účastníka. 

Podmienky účasti:

Odoslanie prihláška včetne zálohy, doplatok ceny kempu najneskôr pri odchode, odovzdať nástupný list hráča do tenisového kempu. ( nástupný list hráča do tenisového kempu.doc (33,5 kB) )

Stornovacie podmienky:

Hráč má právo zrušiť zmluvu o účasti na tenisovom kempe, ale zrušenie musí byť podané písomne ​​na e-mailovú adresu tsrm@tsrm.cz alebo poštou na adresu: 

Tenisový klub TSRM ul. Dolní Valy 541, Uherský Brod 688 01 Česká republika

Zrušenie zmluvy nastáva okamihom doručenia oznámenia o zrušení zmluvy, pri zaslaní poštou je pre stanovenie stornovacích poplatkov rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Manipulačné a stornovacie poplatky sú splatné ihneď. 

Ak odstúpi účastník od zmluvy, je povinný zaplatiť tieto stornovacie poplatky: 

-    najneskôr 45. až 32. dní pred poskytnutím prvej služby náhradu vo výške 20% z ceny dohodnutých služieb. 

-    31.den až 4. deň pred poskytnutím prvej služby náhradu vo výške 50% z ceny dohodnutých služieb.

-    3.deň pred poskytnutím prvej zjednanej služby až po nastúpení cesty (vrátane zmeškanie odchodu) 90% z ceny  dohodnutých služieb.

Video:  www.youtube.com/watch?v=CB1h9PuAvUM

            www.youtube.com/watch?v=znoLxiaTuNA

            www.youtube.com/watch?v=aJ3I5MlCiUg       

Nenechajte si ujsť šancu zažiť výnimočné leto s tenisom.