Kondičné testy hráčov TSRM

Je dobré zistiť si, aká je naša momentálna kondícia, pretože intenzita, trvanie a frekvencia cvičení priamo závisia od momentálnej kondície. Zistenie momentálnej kondície je preto veľmi dôležité hlavne pre aktívnych športovcov, ktorým to pomôže pri príprave tréningového plánu. Dňa 09.11.2013 od 09:00 hod. sa uskutočnia  kondičné testy hráčov TSRM. Pre všetkých hráčov je účasť povinná. Miesto kondičných testov (tenisová hala TSRM, športový štadión Lapač). Stretneme sa v tenisovej hale TSRM na Zátiší.