Možnosť rezervácie haly a kurtov

V zimnom období rezervovať pretlakovú tenisovú halu a v letnom obdobý rezervovať tenisové kurty je možné cez rezervačný systém, ďalej e-mailom tenisovahala.ub@seznam.cz alebo telefonicky na tel.č. +420 607 057 000. 

tenisovahala-ub.isportsystem.cz/