Oznam pre hráčov TSRM

Odchod na kondičný víkend Kyčerka je v piatok 4.7.2014 o 15:00 hod. od tenisových kurtov na Zátiší. Príchod v poobednajších hodinách v nedeľu 6.7.2014.

Program:

Piatok

18:00 – 20:00 hod.     Tréning rýchlosti

1.    šprinty z kopca

2.    šprinty s rôznou dĺžkou úseku ( 30m šprint, 30 m klus)

      3. štafetové behy

zameranie:                   -         správna technika behu

       -         schopnosť krátkych zrýchlení

       -         kvalita nie kvantita

Sobota

8:00 – 8:45 hod.                     1. rozbehávka

             2. skiping

             3. strečing

zameranie: rozcvička

9:00 – 10:00 hod.                Raňajky

10:00 – 13:00 hod.                 1. fartlek (výbeh do terénu)

                                                  2. šprinty proti odporu

                                                   3. túra

zameranie: vytrvalosť

13:00 – 14:00 hod.              Obed

14:00 – 16:00 hod.                 1. dynamika

                                                  2. koordinačné cvičenia

                                                  3. štarty a šprinty s rôznych štartovacích polôh

zameranie: zrýchlenie a obratnosť

16:00 – 18:00 hod.              Loptové hry

                                               Stolové hry

18:00 – 22:00 hod.              Opekačka

Nedeľa  

8:00 – 8:45 hod.            1. Cvičenie pre zahriatie a rozbehanie ( rôzne spôsoby a tempo

                                        behu , na pokyn trénera sa mení smer a rýchlosť, dĺžka a 

                                        výška krokov, beh stranou, striedavé poskoky atď).

 zameranie: rozcvička

9:00 – 10:00 hod.                Raňajky

10:00 – 12:00 hod.            1. neprerušovaný beh strednou intenzitou

                      2. rýchlosť vo vytrvalosti (opakovaný beh   v rovnakom úseku a čase)

zameranie: vytrvalosť

12:00 – 13:00 hod.              Obed

13:00 – 15:00 hod.              Loptové hry