Prijatie nových členov

V mesiaci  január 2014 sa náš klub TSRM rozrástol o troch nových členov Alberta Šašinku, Vilema Boráka a Lauru Ševčíkovu. Prajeme im v našom klube veľa športových úspechov.