Tenisové kempy pre rok 2018

V roku 2018 bude klub organizovať tieto kempy:

- apríl 2018 víkendový kondičný kemp slovensko Makov ( zameranie kondičná príprava)

- august 2018 týždený tenisový kemp chorvátsko Umag (zamerania kondičná + tenisová príprava )