Tenisový kemp Burgas BULHARSKO

Tenisový kemp Burgas Bulharsko s tenisovou školou TSRM - SK UB

Tenisová škola TSRM a SK UB organizujú 17 - 24. 8.2019 tenisový kemp Burgas Bulharsko na tenisových kurtoch Avenue Tennis club. Tenisový kemp  obsahuje komplexný tréningový proces.

Termíny:  

   17.8 - 24.8 2019

Program:

  • 12 tréningových tenisových jednotiek + 12 jednotiek kondičnej prípravy (mladší žiaci a vyžšie)

Program kempu:

  • 08:00 - 08:30 Kondičný beh
  • 09:00 - 09:30 Raňajky
  • 09:30 - 11:30 Výuka tenisu na kurte
  • 12:00 - 12:30 Obed
  • 12:30 - 15:30 Regenerácia aktívna-pasívna (kúpanie a pod.)
  • 16:00 - 18:00 Kondičné cvičenie
  • 19:00 - 20:00 Večera

Cena: 450.- Eur

Cena tenisového kempu zahrňuje:

-    Prenájom tenisových kurtov v rozsahu 2 hodín denne 

-    Intenzívnu kondičnú prípravu v rozsahu 2 hodín denne spojenú s pohybovými hrami všetko primerané veku a schopnostiam detí či dospelých

-    Ubytovanie apartmány 3*

-    Stravu v rozsahu plnej penzie 

-    Celodenný program a starostlivosť o účastníkov kempu s mnohými ďalšími letnými aktivitami

-    Doprava na miesto kempu a späť   

Banka: 

BANKA ČÍSLO ÚČTU VARIABILNÝ SYMBOL
KB 107-3538080237/0100 r.č. prvých šesť čísiel

V prípade prihlásenia je potrebné úhradiť 50% vkladu. Doplatok sa uskutoční najneskôr v deň odchodu. Je možné zaplatiť aj celú sumu naraz v čase podania prihlášky. Pri platbe bankovým prevodom, prosím ako variabilný symbol uveďte prvých šesť číslic rodné číslo účastníka. 

Podmienky účasti:

Odoslanie prihláška včetne zálohy, doplatok ceny kempu najneskôr pri odchode, odovzdať nástupný list hráča do tenisového kempu, odovzdať overené splnomocnenie na sprevádzanie deťaťa v zahraničí. ( nástupný list hráča do tenisového kempu.doc (33,5 kB) ),( Splnomocnenie na sprevadzanie dietata v zahraničí.rtf (21,9 kB) )

Stornovacie podmienky:

Hráč má právo zrušiť zmluvu o účasti na tenisovom kempe, ale zrušenie musí byť podané písomne ​​na e-mailovú adresu tsrm@tsrm.cz alebo poštou na adresu: 

SK UB ul. Zátiší 1958, Uherský Brod 688 01 Česká republika

Zrušenie zmluvy nastáva okamihom doručenia oznámenia o zrušení zmluvy, pri zaslaní poštou je pre stanovenie stornovacích poplatkov rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Manipulačné a stornovacie poplatky sú splatné ihneď. 

Ak odstúpi účastník od zmluvy, je povinný zaplatiť tieto stornovacie poplatky: 

-    najneskôr 45. až 32. dní pred poskytnutím prvej služby náhradu vo výške 20% z ceny dohodnutých služieb. 

-    31.den až 4. deň pred poskytnutím prvej služby náhradu vo výške 50% z ceny dohodnutých služieb.

-    3.deň pred poskytnutím prvej zjednanej služby až po nastúpení cesty (vrátane zmeškanie odchodu) 90% z ceny  dohodnutých služieb.

Video :    www.youtube.com/watch?v=Xbg6jULAunI&feature=youtu.be

               www.youtube.com/watch?v=xeJ5vuPjn0g

               www.youtube.com/watch?v=_mDTx2sr_IM

               www.youtube.com/watch?v=ZB2fGZU2-qY

               www.youtube.com/watch?v=aPfxOeWbuEM

Nenechajte si ujsť šancu zažiť výnimočné leto s tenisom.