Tenisový kemp Umag Chorvátsko 2016

Tenisová škola TSRM organizuje 20-27. 8.2016 tenisový kemp v Chorvátskom Umagu na tenisových kurtoch ATP. Tenisový kemp Umag obsahuje komplexný tréningový proces ktorý je vedený v rezorte ATP STELLA MARIS.

Naša tenisová škola v spolupráci s tenis academy Umag organizuje tenisový kemp v Chorvátsku pre hráčov a tenisových nadšencov všetkých vekových kategorií s možnostou testovania rakiet zn. Yonex a Dunlop.

Termíny:  

   20.8 - 27.8 2016 

Program:

 • 24 tréningových tenisových jednotiek + 9 jednotiek kondičnej prípravy (mladší žiaci a vyžšie)
 • 12 tréningových tenisových jednotiek + 9 jednotiek kondičnej prípravy (minitenis a babytenis)
 • profesionálni tréneri

Program kempu:

 • 08:00 - 08:30 Kondičný beh
 • 09:00 - 09:30 Raňajky
 • 09:30 - 11:30 Výuka tenisu na kurte
 • 12:00 - 12:30 Obed
 • 12:30 - 15:30 Regenerácia aktívna-pasívna (kúpanie a pod.)
 • 16:00 - 18:00 Výuka tenisu na kurte
 • 18:00 - 19:00 Kondičné cvičenia
 • 19:30 - 20:00 Večera

Cena: 450.- Eur  (pre hráčov klubu TSRM zlava 20%)

Cena tenisového kempu zahrňuje:

-    Prenájom tenisových kurtov v rozsahu 4 hodín denne 

-    Každodenne výučbu tenisu v rozsahu 4 hodiny denne vhodnú pre každú výkonnostnú kategóriu vedenú kvalifikovanými trénermi 

-    Intenzívnu kondičnú prípravu v rozsahu 1,5 hodín denne spojenú s pohybovými hrami všetko primerané veku a schopnostiam detí či dospelých

-    Ubytovanie apartmány 3*

-    Stravu v rozsahu plnej penzie 

-    Celodenný program a starostlivosť o účastníkov kempu s mnohými ďalšími letnými aktivitami

-    Doprava na miesto kempu a späť   

Banka: 

BANKA ČÍSLO ÚČTU VARIABILNÝ SYMBOL
KB 107-3538080237/0100 r.č. prvých šesť čísiel

V prípade prihlásenia je potrebné úhradiť 50% vkladu. Doplatok sa uskutoční najneskôr v deň odchodu. Je možné zaplatiť aj celú sumu naraz v čase podania prihlášky. Pri platbe bankovým prevodom, prosím ako variabilný symbol uveďte prvých šesť číslic rodné číslo účastníka. 

Podmienky účasti:

Odoslanie prihláška včetne zálohy, doplatok ceny kempu najneskôr pri odchode, odovzdať nástupný list hráča do tenisového kempu, odovzdať overené splnomocnenie na sprevádzanie deťaťa v zahraničí. ( nástupný list hráča do tenisového kempu.doc (33,5 kB) ),( Splnomocnenie na sprevadzanie dietata v zahraničí.rtf (21,9 kB) )

Stornovacie podmienky:

Hráč má právo zrušiť zmluvu o účasti na tenisovom kempe, ale zrušenie musí byť podané písomne ​​na e-mailovú adresu tsrm@tsrm.cz alebo poštou na adresu: 

Tenisový klub TSRM ul. Dolní Valy 541, Uherský Brod 688 01 Česká republika

Zrušenie zmluvy nastáva okamihom doručenia oznámenia o zrušení zmluvy, pri zaslaní poštou je pre stanovenie stornovacích poplatkov rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Manipulačné a stornovacie poplatky sú splatné ihneď. 

Ak odstúpi účastník od zmluvy, je povinný zaplatiť tieto stornovacie poplatky: 

-    najneskôr 45. až 32. dní pred poskytnutím prvej služby náhradu vo výške 20% z ceny dohodnutých služieb. 

-    31.den až 4. deň pred poskytnutím prvej služby náhradu vo výške 50% z ceny dohodnutých služieb.

-    3.deň pred poskytnutím prvej zjednanej služby až po nastúpení cesty (vrátane zmeškanie odchodu) 90% z ceny  dohodnutých služieb.