Tréningy počas prázdnin

Tréningy počas prázdnin v dňoch 28-29-30.10.2013 budú prebiehať nezmenene podla plánu tréningov. Prípadnú neúčasť na tréningovom procese oznámte včas trénerovi.