Ukončenie letnej tenisovej sezóny 2014

Pozývame všetkých členov a priateľov tenisového klubu TSRM a ich rodinných príslušníkov na ukončenie letnej tenisovej sezóny, ktorá sa bude konať dňa 27.9.2014 od 09:00 hod. na kurtoch Nivnickej riviery.

Program všetkým dobre známy:

- turnaj v zmiešanej štvorhre (hráč+rodič alebo iný člen rodiny)

- pre úplne najmenších športové hry

- poplatok pre každého účastníka 100.-Kč (na občerstvenie + jedlo)

 

Prosím všetkých komu bude tento termín vyhovovať aby sa zúčastnil a spoločne ako sme zahájili tak ukončíme letnú tenisovú sezónu . 

 


                                                                                                                         Výbor klubu TSRM