Metóda tenisovej školy TSRM spočíva v unikátnom prístupe ku každému zverencovi, pričom najväčší dôraz sa kladie na formovanie vlastného herného prejavu jednotlivca. Tenisová škola poskytuje tenisovú a kondičnú prípravu pre hráčov ktorí sa chcú venovať tenisu profesionálne. Tenisová škola sa svojou činnosťou zameriava na komplexnú prípravu tenisových hráčov. Tenisový a kondičný tréning je zameraný na konkrétne potreby hráča s dôrazom na jeho individuálny rozvoj. Pre každého hráča je na základe hernej a kondičnej analýzy pripravený individuálny plán prípravy. Pri výučbe využívame progresívne a moderné techniky vyúčby tenisu s dôrazom na fyzickú pripravenosť hráča.